ร่วมงานกับเรา

จากความสำเร็จ และการได้รับการยอมรับจากลูกค้าชั้นนำของกลุ่มบริษัท แอดวานซ์ ซิสเต็มส์ คอนซัลติ้ง จำกัด ส่งผลให้ บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AAC) มีความพร้อมทางด้านบุคลากรผู้ให้บริการ และมีความมุ่งมั่นที่จะขยายขอบเขตการให้บริการไปยัง องค์กรอื่นๆ โดยเน้นการให้บริการทางด้านการเป็นที่ปรึกษาทางด้านองค์กร และทรัพยากรบุคคลที่ ครบวงจร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบริหารกระบวนการภายในองค์กร การวิเคราะห์องค์กร การบริหาร ทรัพยากรบุคคล การสรรหาบุคลากร รวมไปถึงการติดตั้งซอต์ฟแวร์ทางด้านการบริหารบุคคลด้วย

ร่วมงานกับเรา

บทความล่าสุด