Human Resource Management

บริการจัดการ​บุคลากรได้ง่ายดายและดูแลระบบงานบริหารบุคคลของบริษัทคุณเต็มรูปแบบ

Contact

งาน Human Resource Management ด้านต่างๆในปัจจุบันมีอะไรบ้าง?

HR นั้นเป็นคำย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Human Resource Management (HRM) ซึ่งก็คืองานของฝ่ายบุคคล ส่วนมากเป็นงานของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิผลของการทำงานดีขึ้น โดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ แผนก HR จึงถือเป็นแผนกที่คอยปิดทองหลังพระ อยู่เบื้องหลังความสำเร็จขององค์กร แล้วในปัจจุบัน Human Resources Jobs แบ่งได้เป็น

headhunting

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

salary

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

talent-management

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

employees

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์

headhunting

เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร

salary

เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

talent-management

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร

employees

เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนักงานสัมพันธ์

โดย HR ได้มีการแบ่งออกเป็น 2 สาย ได้แก่ Human Resource Management (HRM) และ Human Resources Development (HRD)

human-resources

จะดูแลในส่วนของการรับคนเข้ามาทำงาน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล คุณลักษณะต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย

goal

HRD จะดูแลในเรื่องของการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธีหรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม, การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง, การออกไปดูงานนอกองค์กร, ไปจนถึงทั้งด้าน hard skill และ soft skill

human-resources

จะดูแลในส่วนของการรับคนเข้ามาทำงาน เพื่อผลสำเร็จร่วมกันของทั้งองค์กรและบุคคล คุณลักษณะต่างๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ประกอบด้วย

goal

HRD จะดูแลในเรื่องของการพัฒนา พัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กรนั้นอาจทำได้หลายวิธีหรือหลายกระบวนการตั้งแต่การฝึกอบรม, การศึกษาผ่านการเรียนการสอนที่จริงจัง, การออกไปดูงานนอกองค์กร, ไปจนถึงทั้งด้าน hard skill และ soft skill

สรุปโดยรวมแล้วการทำงานด้าน HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากรในบริษัทต่างๆ ซึ่งงาน HR ก็เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของพนักงาน ไปจนถึงการดูแลพนักงานที่เจ็บป่วย หรือพนักงานที่ต้องการลาออกจากการบริษัท เป็นต้น

การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

เป็นหน้าที่ของ HR ที่เป็นกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งพนักงานที่เหมาะสมที่สุดกับงานและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการทำงานที่มีประสิทธิภาพนั้น องค์กรไม่ต้องการคนที่ทำงานเก่งอย่างเดียว แต่ต้องการคนที่มีความรับผิดชอบ เป็นคนที่มีพฤติกรรมที่สามารถจะเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดีเข้ามาทำงานในองค์กร คุณสมบัติของ HR มีอะไรบ้าง? ทรัพยากรมนุษย์คือฝ่ายที่ต้องทำงานกับบุคคลภายในและภายนอกบริษัทอยู่ตลอดเวลา และต้องสามารถแก้ไขปัญหากับทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้ และคุณสมบัติที่ HR มืออาชีพจำเป็นต้องมีคือ

like

ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น

support

ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

study

ลงมือก่อนคนอื่น (Early Adopter)

rival

แข่งขันเสมอ (Competitive)

mentor

เป็นผู้สอน/ที่ปรึกษา (Teacher/Advisor)

responsibility

ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน และหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ

adaptation

ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility/Adaptability)

happiness

มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ

monitoring

ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย

explain

มองประสิทธิผลของงาน (Concern for Operational Excellence)

understanding

ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร

reliability

ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ

like

ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น

support

ต้องเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

study

ลงมือก่อนคนอื่น (Early Adopter)

rival

แข่งขันเสมอ (Competitive)

mentor

เป็นผู้สอน/ที่ปรึกษา (Teacher/Advisor)

responsibility

ต้องมีความรับผิดชอบต่องาน และหน้าที่ของตนเองอยู่เสมอ

adaptation

ยืดหยุ่นปรับตัว (Flexibility/Adaptability)

happiness

มีความยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าต้อนรับผู้คนอยู่เสมอ

monitoring

ต้องช่างสังเกต คอยติดตามข่าวสารต่างๆ ทั้งภายนอกองค์กรและภายในองค์กร ตลอดจนคนในองค์กรด้วย

explain

มองประสิทธิผลของงาน (Concern for Operational Excellence)

understanding

ต้องมีความรอบรู้พอสมควร เนื่องจากต้องคอยตอบคำถามพนักงานและทุกๆ ฝ่ายในองค์กร

reliability

ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ

รู้ไว้ก่อนเริ่มบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ กับ งาน Human Resources Jobs

Human Resource Management หรือที่รู้จักกันในชื่อไทยว่า การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความเชื่อว่า คน เป็น ทรัพยากรที่มีค่าที่สุดในองค์กร , คน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้ , คน สามารถอุทิศให้องค์กรได้อย่างเต็มที่ หากได้รับการดูแลอย่างดีจากองค์กรด้วยเหตุผลนี้มนุษย์ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งและเป็นถ้าหากรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์หรือเรียกว่าการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ถูกต้องซึ่ง Human Resources Jobs ที่เข้ามาปฏิบัติงานในองค์กร ก็มีตั้งแต่ การสรรหา การ พัฒนา การบำรุงรักษา จนถึงการพ้นจากงาน ทั้งนี้

ปัจจัยพื้นฐานแห่งความสำเร็จหรือเรียกว่าแนวคิด5M ประกอบด้วย

employees_01

คน (Man)

save-money

เงินทุน (Money)

stationery

วัสดุอุปกรณ์ (Materials)

programing

เครื่องจักร (Machines)

process

ความรู้ในการบริหารจัดการ (Management)

employees_01

คน (Man)

save-money

เงินทุน (Money)

stationery

วัสดุอุปกรณ์ (Materials)

programing

เครื่องจักร (Machines)

process

ความรู้ในการบริหารจัดการ (Management)

จากบทความข้างต้นพอสรุป ความหมายของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ได้ว่าเป็นกระบวนการทางการบริหารที่จะสรรหาและ คัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติงาน โดยให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถด้วยความเต็มใจ มาถึงขั้นนี้หลายคนคงรู้เเล้วว่า Human Resource Management (HRM) คือการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ์และมีความเกี่ยวเนื่องกันในการจัดการสินทรัพย์ (asset) ที่มีคุณค่ามากที่สุดขององค์กร ซึ่งได้แก่ บุคลากรขององค์กร

ซึ่งจะมีแนวทางของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มี 3 ประการ ดังนี้

fair

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขององค์การจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

decision-making

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและคงเส้นคงวา

hypothesis

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา และเป็นการปูองกันผลที่เกิดจากการ ตัดสินใจของผู้บริหาร

fair

เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานขององค์การจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

decision-making

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและคงเส้นคงวา

hypothesis

เพื่อช่วยให้ผู้บริหารมีความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหา และเป็นการปูองกันผลที่เกิดจากการ ตัดสินใจของผู้บริหาร

แม้ว่าจะความเข้าใจว่า “การจัดการทรัพยากรมนุษย์” เป็นเพียงการเปลี่ยนชื่อเรียกขานของ “การจัดการงานบุคคล”แต่ก็มีความแตกต่างระหว่าง การจัดการงานบุคคล (Personnel Management) กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management)

talent-manage

การบริหารบุคคล

การบริหารงานบุคคล หมายถึง การปฏิบัติในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในองค์การ เน้น ภารกิจในการได้คนเข้ามาทำงานในองค์การ บทบาทของฝ่ายบริหารงานบุคคลจะมีหน้าที่ กำหนดนโยบาย ให้คำแนะนำรวมทั้งควบคุมและสั่งการตามสายการบังคับบัญชา นอกจากนี้ยังเป็นหน้าที่ที่เกี่ยวกับตัวบุคคลด้วยเช่น การสรรหาและคัดเลือกคนเข้ามาทางาน การโยกย้ายหรือเลื่อนขั้น หรือ แม้แต่การเกษียณอายุ

Consult Us
web-administrator

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง

กระบวนการที่มีการใช้กลยุทธ์เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายขององค์การ มุ่งสนองตอบเป้าหมาย เป็นสำคัญ เช่น การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมาให้เหมาะสมกับงาน ซึ่งการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้พนักงานในองค์การมีความรู้ความสามารถ รวมถึงการ เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อความมีประสิทธิภาพของบุคลากร การพยายามหาแรงจูงใจเพื่อรักษา พนักงานให้อยู่ทำงานนานที่สุด เน้นให้ความสำคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของพนักงานทุกๆคน เน้น ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ให้ความสำคัญต่อการรับผิดชอบของคนในองค์การในการให้สิทธิการ ตัดสินใจด้วยตนเอง

Consult Us

ถ้าหากคุณต้องการ HR มืออาชีพ เพื่อมาพัฒนาบุคลากร ในองค์กรของคุณนี่คือสิ่งที่ บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AACN) สามารถช่วยคุณได้ ทีมงานมืออาชีพที่มีประสบการณ์ของเรารู้ทุกรายละเอียดเกี่ยวกับ บริการ Human Resource Management เราสามารถ การสรรหาพนักงาน การคัดเลือกพนักงาน การต้อนรับพนักงาน การพัฒนาทักษะของพนักงาน รวมทั้ง คอยให้คำปรึกษา ไม่มีค่าใช้จ่าย ลองเข้ามาดูที่ บริการ Human Resource Management เพราะ บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AACN) ที่นี้ เราสามารถจัดการด้าน “การวางแผนทรัพยากรมนุษย์” โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน HR และบริการระดับเลิศ ทำให้เราให้บริการที่ดีกว่าและรวดเร็วยิ่งกว่า เพื่อช่วยให้องค์กรมั่นใจได้ว่าจะสามารถมุ่งเน้นไปยังสิ่งที่สำคัญต่อองค์กรได้ หากคุณกำลังมองหา บริการ Human Resources Management Software Solutions ในราคาถูกอย่ารอช้าติดต่อมาได้เลยที บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด (AACN)