Consultant Management

เรามีทีมงานที่พร้อมเป็น ที่ปรึกษา ( Consultant Management ) รวมไปถึงจัดหา ที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของธุรกิจคุณ

Contact

Consultant คืออะไร?

งาน Consultant คืออาชีพที่ปรึกษา การให้คำปรึกษาโดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจ เช่น การตลาด การขาย การเงิน กฎหมาย ไอที ฯลฯ หรือที่บางคนก็รู้จักในตำแหน่ง Consultant Business หรือ Consultant Management ซึ่งถือว่าเป็นอาชีพที่หลายคนใฝ่ฝัน ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ของ Consultant แก้ปัญหาให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ ตั้งเเต่สากกะเบือยันเรือรบ ต้องช่วยให้คำแนะนำทางธุรกิจโดยเฉพาะเวลาที่บริษัทหรือองค์กรใดๆที่ต้องการขึ้นระบบใหม่ ขยายสาขา คิดกลยุทธ์ หรือปรับโครงสร้างองค์กร

consulting

ซึ่งเหตุผลที่ธุรกิจนิยมใช้งาน Consultant แก้ปัญหาในด้านต่างๆส่วนนึงเพราะว่าไม่มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ ประสบการณ์ ก็จะมาจ้างเหล่า Consultant ไปให้คำปรึกษานั่นเองและมีข้อดีข้อเสียเท่าที่รวบรวมได้มีดังนี้

ข้อดี Consultant

1. ได้ทำงานอะไรแปลกใหม่ตลอดเวลา

2. ได้ฝึก skills หลายด้าน

3. ได้ใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเยอะมาก

4. ค่าตอบแทนและสวัสดิการค่อนข้างสูง

5. ได้ทำงานกับคนเก่งมาก

ข้อเสีย Consultant

1. work life balance

2. เครียดและกดดันสุดๆ

3. เสียสุขภาพ

4. ไม่มีเวลาทำอย่างอื่น

5. การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอ

Consultant Business เหมือนกับ Consultant Management ไหม?

อาชีพ Consultant ส่วนใหญ่จะเเบ่งเป็น Consultant Business กับ Consultant Management ส่วนใหญ่สองอาชีพนี้เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันในการทำหน้าที่ให้คำปรึกษาจะมีความเเตกต่างก็เเค่เพียงเรื่องการให้คำแนะนำเท่านั้น

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consultant) คือ ผู้เชี่ยวชาญที่มีความชำนาญเป็นพิเศษซึ่งสามารถในการให้คำปรึกษาหรือปฏิบัติการสามารถประเมินภาพกว้าง ในการทำงานที่รับประกันความน่าเชื่อถือของผลงาน ต้องเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมและตัดสินใจเกี่ยวกับเส้นทางที่จะตามมา ที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business Consultant) คือ เป็นคนที่คอยให้คำปรึกษาจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจของลูกค้า ต้องทำตั้งแต่

วิเคราะห์ปัญหาทั้งหมดที่เพื่อที่จะได้นำเสนอถึงกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ให้คำแนะนำถึง Solution ที่เหมาะสม ต้อง Creative งานที่ต้องมีการ Implement ระบบ เช่น scenario design, data flow mapping, personalisation, communication design ด้วยเนื้องานไม่ได้เขียนโค้ดเน้นการหา Solution เพื่อตอบโจทย์ทางธุรกิจให้ลูกค้า

ด้วยเหตุนี้อาชีพ Consultant จึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจต่างๆมากเเละสามารถทำรายได้ได้ถึงหลักแสนบาทต่อเดือน ดังนั้นเวลาให้คำแนะนำ ก็ต้องบอกลูกค้าให้ไปแก้ที่กระบวนการการทำงาน ไม่ใช่ตัวระบบ

ในการจะทำงานในด้านนี้แน่นอนเลยว่าจะต้องมากมายไปด้วยประสบการณ์และความสามารถเพียงพอ อีกทั้งควรจะมีคุณสมบัติ Consultant พื้นฐาน ดังนี้

discussion

ความสามารถในการคิดเชิงภาพรวม ซึ่งการเข้าใจสถานการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น จะจะส่งผลต่อการกำหนดกรอบในการแก้ไขปัญหาเพื่อจะได้ลงตัวและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความสามารถในการคิดเห็นในรูปแบบเชิงกลยุทธ์ เพื่อที่จะได้ใช้ใวิธีการที่รวดเร็วหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด เพื่อให้ปัญหาต่างๆสามารถกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติได้เร็ว และที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล เข้าใจแนวคิด หรือแนวทางแก้ไขได้อย่างมีเหตุผล ซึ่งจะส่งผลดีในการทำความเข้าใจและนำสู่การหาสาเหตุของปัญหา

งานที่ปรึกษามีลักษณะเฉพาะหน้า คือ ต้องให้คำตอบหรือผลตอบรับ ที่รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์