Outsourcing Service

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญงานด้าน Outsource เพื่อประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสรรหาบุคลากร

Contact

บริการ Outsource ได้ยินมานาน แต่ความจริงเเล้วคืออะไร?

หลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า บริการ Outsource หรือ Outsourcing Service มาบ้างแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาย IT หรือ Information Technology ที่มักจะมีการจ้างงาน Outsource เลือกใช้บริการจาก บริษัท Outsource เป็นอัตราส่วนที่มากแน่นอนว่าบทบาทของ Outsource ก็มีความหลากหลายขึ้นมาก นอกจากนี้การใช้ Outsource พวก Specialist ในการทำโปรเจ็คต่างๆ ยังจะได้มุมมองใหม่ๆ เพราะขอบข่ายงานไม่ได้มีเพียงแค่ พนักงานดูแลระบบไอทีในองค์กร วิศวกร พนักงานสำรวจตลาด เทเลมาร์เก็ตติ้ง และประชาสัมพันธ์ ตอนนี้ยังเริ่มมองหางานตำแหน่งอื่นๆ เช่น พนักงานรับโทรศัพท์ พนักงานต้อนรับ แม่บ้าน หรือแม้กระทั่ง หน่วยรักษาความปลอดภัย ซึ่งอีกจุดเด่นหนึ่งของ Outsource ที่ทำให้หลายๆองค์กร ก็คือ คนที่สามรถทำงานได้เลย ไม่ต้องมาเรียนรู้งานใหม่ทั้งหมด หรือเพียงเเค่ศึกษาเพียงเล็กน้อยก็สามารถทำงานได้เลย แต่ถ้าบริษัทผู้ว่าจ้าง มีความสนิทหรือรู้จักคนที่มีฝีมือบางคนอยู่แล้ว บริษัทก็มักจะเลือกจ้างพนักงาน Outsource ตรงๆ โดยไม่ผ่านบริษัทต้นสังกัด เพื่อเป็นการลดค่าบริการได้เหมือนกัน

Outsource คือการจ้างบุคคลหรือองค์กรภายนอก เพื่อเข้ามาทำงานบางอย่างให้กับองค์กรภายใน โดยที่การจ้างบุคคลภายนอก อาจจะเป็นการจ้างโดย Outsource เหตุผลหลักอาจจะเป็นเพราะว่าองค์กรอาจจะมีทรัพยากรไม่พอ ทั้งในเรื่องทักษะของพนักงานหรืออาจจะเป็นการจ้างเพราะประหยัดค่าใช้จ่ายก็ได้ หรือการจ้าง บริษัท Outsource ขนาดใหญ่เพื่อช่วยให้ธุรกิจของเราปิดงานขนาดใหญ่ได้

หลักการเบื้องต้นของการจ้างบุคคลภายนอกก็คือ การจัดหาแรงงานหรือทักษะงานที่บริษัทยังไม่มีในปัจจุบัน เพราะการ Outsource งานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องลงทุนสูงออกไปให้บริษัทที่มีความพร้อมและความชำนาญกว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแทน

การจ้างพนักงาน Outsource มาทำงานแทนมักจะมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน ได้แก่

  1. 1. เพื่อประหยัดต้นทุน (Cost Savings) โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายทางด้านแรงงาน

  2. 2. ช่วยให้องค์กรสามารถเน้นธุรกิจหลัก (Focus on Core Business) องค์กรสามารถมุ่งทำในสิ่งที่เป็น ธุรกิจหลักและมีข้อได้เปรียบทางการแข่งขันได้มากขึ้น

  3. 3. สร้างองค์ความรู้ให้แก่องค์กรมากขึ้น (Knowledge) จากการเข้าหาประสบการณ์ ความรู้

  4. 4. การปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด (Contracts) ถ้าการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญา องค์กรสามารถปรับเป็นตัวเงิน และฟ้องร้องทางกฎหมายได้

  5. 5. ได้รับผู้ที่มีความชำนาญในการดำเนินงาน (Operational Expertise) ซึ่งบางครั้งยากที่จะสร้างขึ้นมาได้เองในระยะเวลาอันสั้นภายในองค์กร

  6. 6. ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ (Risk Management) ที่ไม่ต้องรับภาระทั้งหมด ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิด

  7. 7. เป็นตัวกระตุ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง (Catalyst for Change) องค์กรสามารถใช้ข้อตกลงที่ทำกับพนักงาน Outsource สำหรับการทำงานที่ไม่สามารถทำได้โดยลำพัง

เหตุผลที่การ Outsource มีบทบาทในปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากบริษัทต่างๆเล็งเห็นประโยชน์ของการ Outsource ดังนี้

graph

บริษัท สามารถลดขนาดลง แต่ความสามารถเท่าเดิม

partner

บริษัท สามารถต่อกรกับบริษัท ขนาดใหญ่ได้ แบบสูสี

debt

บริษัท ลด cost ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งด้าน คน สวัสดิการ เครื่องไม้เครื่องมือ

graph

บริษัท สามารถลดขนาดลง แต่ความสามารถเท่าเดิม

graph

บริษัท สามารถต่อกรกับบริษัท ขนาดใหญ่ได้ แบบสูสี

graph

บริษัท ลด cost ได้เป็นจำนวนมาก ทั้งด้าน คน สวัสดิการ เครื่องไม้เครื่องมือ

Job Positions

ที่ AACN เรารวบรวมตำแหน่งงานสาย IT รายได้ดี ไว้ให้คุณเลือกเเล้วที่นี่

System Analyst (ประจำ)/(สัญญาจ้าง)

Advanced Administration co.,Ltd.

BTS,MRT จตุจักร / BTS สยาม/ BTS ช่องนนทรี

฿ 35,000 - 60,000

Readmore

Backend Developer (NodeJS)พนักงานประจำ/สัญญาจ้าง

Advanced Administration co.,Ltd.

MRT จตุจักร/WFH/Hybrid

฿ 30,000 - 60,000

Readmore

Full Stack Developer พนักงานประจำ/สัญญาจ้าง

Advanced Administration co.,Ltd.

Hybrid/BTS/MRT

฿ 30,000 - 65,000

Readmore

Sap Consultant

Advanced Administration co.,Ltd.

Hybrid

฿ 40,000 - 65,000

Readmore

.Net Programmer พนักงานประจำ/สัญญาจ้าง

Advanced Administration co.,Ltd.

Hybrid/BTS จตุจักร/ BTS ช่องนนทรี

฿ 30,000 - 65,000

Readmore

Java Developer พนักงานประจำ/สัญญาจ้าง

Advanced Administration co.,Ltd.

BTS ตลาดพลู/Hybrid

฿ 30,000 - 55,000

Readmore

Mobile Developer (iOS/Android)

Advanced Administration co.,Ltd.

WFH,BTS,MRT

฿ 30,000 - 60,000

Readmore

Software Tester

Advanced Administration co.,Ltd.

BTS,MRT จตุจักร / BTS สยาม

฿ 30,000 - 55,000

Readmore

Front-end Developer (React) พนักงานประจำ

Advanced Administration co.,Ltd.

MRT จตุจักร/WFH/Hybrid

฿ 30,000 - 55,000

Readmore

IT Support พนักงานประจำ

Advanced Administration co.,Ltd.

เขตคันนายาว

฿ 20,000 - 30,000

Readmore

ธุรกิจ Outsourcing สามารถจำแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ

it

IT การ Outsource ทางด้านไอทีจะง่ายมาก

folder

Project โครงการต่างๆ สามารถ Outsource ได้

worker

Manufacturing การผลิต เป็นสิ่งที่ใช้การ Outsource มากที่สุด

consulting

Consult การจ้างที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน

cyber-security

Service หรือบริการต่างๆ เช่น บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น

customer-service

การบริการลูกค้า (Sales, Marketing, and Customer Care) เช่น การขาย ลูกค้าสัมพันธ์การตลาด เป็นต้น

it

IT การ Outsource ทางด้านไอทีจะง่ายมาก

folder

Project โครงการต่างๆ สามารถ Outsource ได้

folder

Manufacturing การผลิต เป็นสิ่งที่ใช้การ Outsource มากที่สุด

folder

Consult การจ้างที่ปรึกษา เช่น ที่ปรึกษาทางด้านบัญชี ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน

cyber-security

Service หรือบริการต่างๆ เช่น บริการทำความสะอาด บริการรักษาความปลอดภัยดูแลอาคารสถานที่ เป็นต้น

cyber-security

การบริการลูกค้า (Sales, Marketing, and Customer Care) เช่น การขาย ลูกค้าสัมพันธ์การตลาด เป็นต้น

แต่ที่คนส่วนใหญ่มักจะรับรู้และนิยม Outsource กันคือ ด้านระบบสารสนเทศ (IT Outsourcing) ด้านการตลาด (Market Outsourcing) และด้านบุคลากร (Human Resource Outsourcing)

ดังนั้น Outsource จึงเป็นทางเลือกที่ดี และเป็นกระแสที่มาแรงอยู่ในขณะนี้ และแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ปีที่ผ่านมา มีการจ้าง Outsource ในมูลค่านับหมื่นล้านบาท ในช่วงระยะเวลา 10 ปี และโดยเฉพาะกระแสเห็นด้วยจากหน่วยงานราชการไทย

ospic

Outsourcing Service กับการใช้บริการบริษัท Outsource

หลังจากทำความเข้าใจกับบริการ Outsource เบื้องต้นมาแล้วซึ่ง Outsourcing Service หลักๆก็คือ การทำงานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องลงทุนสูงออกไปให้บริษัทที่มีความพร้อมและความชำนาญกว่าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแทน โดยที่การจ้างบุคคลภายนอก อาจจะเป็นการจ้างบริษัท Outsource ขนาดใหญ่เพื่อช่วยปิดงานได้

หลักการของบริษัท Outsource ก็คือ รับสมัครผู้เชี่ยวชาญหรือคนที่ทำงานได้เข้ามาในบริษัทของตน แล้วถ้าลูกค้ารายไหนต้องการ คนที่ทำงานได้ตามที่ลูกค้ากำหนด (หรือ ความสามารถเป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ) บริษัท Outsource ก็จะส่งคนไปทำงานที่บริษัทผู้ว่าจ้าง

มาถึงขั้นนี้หลายคนคงรู้เเล้วว่าบริการ Outsource คือการทำงานที่บริษัทไม่ถนัด ทำไม่ทัน หรืองานที่ต้องการความชำนาญมากเป็นพิเศษ ซึ่งบริษัทหรือองค์กรใหญ่ๆ ก็อาจจะต้องเจอกับความเสี่ยงเหมือนกัน เพราะว่าในกรณีที่พบกับ พนักงาน Outsource ที่ไม่ได้คุณภาพ บริษัทผู้ว่าจ้าง สามารถส่งกลับ แล้วขอคนใหม่ได้ และถ้าเลวร้ายจนถึงสร้างความเสียหาย ก็สามารถฟ้องร้องบริษัท Outsource ได้

equality

มีสวัสดิการอย่างน้อย ต้องเทียบเท่ากับ บริษัททั่วไป

career

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงาน

outsourcing_01

มีไซต์งานที่หลากหลาย มีงานหมุนเวียน ไม่ปล่อยให้พนักงานไม่มีงานทำ

employee

มีสำนักงานที่แน่นอน

teacher

ไม่เห็นพนักงานเป็นแค่สินค้า หรือแรงงาน

equality

มีสวัสดิการอย่างน้อย ต้องเทียบเท่ากับ บริษัททั่วไป

career

ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของพนักงาน

outsourcing_01

มีไซต์งานที่หลากหลาย มีงานหมุนเวียน ไม่ปล่อยให้พนักงานไม่มีงานทำ

employee

มีสำนักงานที่แน่นอน

teacher

ไม่เห็นพนักงานเป็นแค่สินค้า หรือแรงงาน

ดังนั้นบริษัท Outsource ควรมีสวัสดิการที่ดีต่อพนักงาน โดยเฉพาะในยุคที่เรื่องสวัสดิการของพนักงานมีผลต่อการตัดสินใจเข้าทำงานมากขึ้นและมีสวัสดิการที่ดี ใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงาน บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกที่จะจัดการทั้งสองอย่างให้เหมาะสม และถือเป็นการดูแลความเป็นอยู่พนักงานในระยะยาวด้วยเพราะหากองค์กรสามารถจัดสรรสวัสดิการแปลกใหม่ตามความเหมาะสมให้กับพนักงานได้ ก็จะช่วยดึงดูดให้คนอยากมาร่วมงานและเป็นการสร้างเเรงจูงใจในระยะยาวอีกด้วย